Przykładowe filmy:

1.  Konkurs na film reklamujący wodę mineralną „Inowrocławianka", pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia. Film zdobył I miejsce.

 

3. Film o naszej szkole, przygotowany na zajęciach dodatkowych:

 

4. FILMOWA MAPA PRZEMIAN
Uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka informatycznego, w roku szkolnym 2010/2011, brali udział w projekcie "Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian".
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w zajęciach na temat Funduszy Europejskich, jak również przygotowali pięć filmów ukazujących rozwój Polski dzięki finansowemu wsparciu z FE.