Wojewódzki Konkurs Multimedialny
„Dziecko i jego prawa”

KATEGORIA - FILM
3 miejsce – Joanna Hanowska, kl. 2 i
Izabela Budna, kl. 2 i
____________________________________________________________

X Edycja Konkursu „Kujawy – Mnie ta ziemia od innych droższa”
pod patronatem K-P Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

KATEGORIA: PROJEKTY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE
1 miejsce – Joanna Hanowska, kl. II i
2 miejsce – Karolina Krzewina, kl. II i
____________________________________________________________

Fotograficzny Konkurs Powiatowy "Portret z historią w tle"


3 miejsce - Jakub Błaszczyk, kl. II i